Packagingbranche maakt werk van duurzaamheid

Door de e-commerce is het gebruik van verpakkingsmaterialen explosief gestegen. Des te dringender is de noodzaak om nu stevig in te zetten op duurzaamheid. Dit thema staat bij Antalis dan ook hoog op de agenda en wij spannen ons voortdurend in om een uitgebreid aanbod aan milieuverantwoorde alternatieven aan te bieden. Daarom hechten wij er ook belang aan samen te werken met packaging producenten die oog hebben voor duurzaamheid. Drie van hen vroegen wij naar hun visie en concrete aanpak binnen hun specifieke niche.

 

 ‘Cradle to cradle’ in golfkarton

VPK Packaging bv is gespecialiseerd in de productie van golfkartonnen verpakkingen. Om verantwoord om te gaan met grondstoffen, richt de firma haar inspanningen allereerst op het terugdringen van het gramgewicht van het karton. Uiteraard is er een natuurlijke grens aan die mogelijkheden, want het is cruciaal dat de verpakking zijn stevigheid en sterkte bewaart.

Behalve op het gewicht, ligt bij VPK de focus ook op de wijze waarop het karton wordt vervaardigd. De productieprocessen worden voortdurend kritisch tegen het licht gehouden. Concreet voorbeeld is een project in de VPK-papierfabriek in Straatsburg. Daar worden reststromen binnenkort ter plekke op de locatie zelf omgezet in energie. En die kan vervolgens opnieuw worden ingezet in het papierproductieproces.

De ecologische ambitie van VPK blijkt ook uit het feit dat de Nederlandse vestiging, als enige Europese producent van golfkarton én al sinds 2014, ‘cradle to cradle’ is gecertificeerd. Die hoge kwaliteitsstandaard wordt behaald door verregaande inspanningen op vlak van, onder andere, CO2 reductie, slim waterverbruik en gebruik van milieubesparende inkten en toevoegingen. Samen met EPEA,  een internationaal wetenschappelijk onderzoeks- en adviesbureau, wordt verder gewerkt aan permanente verbetering.

 

Papier als ecologisch alternatief

De firma Ranpak is al in 1972 opgericht met als doel het maken van het eerste papieren, milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal ter wereld dat producten perfect beschermt tijdens transport. Het bedrijf is expert op het gebied van papieren opvulmaterialen, beschermende pads en omwikkelingen.

Alle papieren verpakkingsoplossingen van Ranpak zijn duurzaam. Ze zijn 100% recyclebaar, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar. Bovendien bestaat een groot gedeelte van verpakkingsmateriaal uit geheel of gedeeltelijk gerecycled papier.

Ranpak werkt continu aan optimalisatie van materialen, systemen en concepten voor totaaloplossingen. Daardoor wordt het gebruik van materialen tot het minimum beperkt.

Het bedrijf positioneert zich als aanbieder van papierproducten die een zeer duurzaam alternatief zijn voor verpakkingsmaterialen van plastic. In zowel Duitsland als in Groot Brittannië heeft de overheid maatregelen genomen om het gebruik van plastic te verminderen door belastingen te heffen. De verwachting is dat plastics ook in andere landen in de toekomst zwaarder zullen worden belast om het afval terug te dringen. Dus papier is niet alleen milieuvriendelijker, maar zal ook economisch steeds aantrekkelijker worden.

 

Duurzaam design en biobased plastics

Sylvaphane is specialist in de productie en verwerking van flexibele films van polyetheen en polypropeen. Dit zijn verpakkingsmaterialen die voor het overgrote deel worden toegepast in de voedingsindustrie.

Plastics zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Vooral in de gebruiksfase kan toepassing van plastic zorgen voor minder energieverbruik. Voorbeelden zijn verpakkingen die bederf of verspilling van voedsel en beschadiging van producten tegengaan. Bovendien is plastic zeer licht materiaal dat bij transport kan zorgen voor brandstofbesparing.

Sylvaphane zet in op het ontwikkelen van nieuwe, duurzamere verpakkingen. Het gaat om verbeterde verpakkingsproducten die zo zijn ontworpen dat ze minder materiaal vergen en ook geschikter zijn voor recycling.

Een ander belangrijk speerpunt is het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen voor de productie van plastic. Deze worden steeds meer vervangen door biobased grondstoffen die hernieuwbaar zijn. Denk aan zetmeel, suikerriet, cellulose, et cetera.

Ook werkt het bedrijf aan het continu verhogen van de efficiency. Concreet voorbeeld is de investering in een recycle machine. Daarmee wordt het afval dat vrijkomt bij het productieproces intern gerecycled.

 

Recycling en slim design

De drie verpakkingsspecialisten hebben elk hun eigen ecologische speerpunten, maar er zijn overeenkomsten op hoofdlijnen. Zo zetten ze allemaal sterk in op de grote milieuvoordelen van recycling. Gebruikt materiaal dient als grondstof voor nieuwe producten, maar daarnaast wordt afvalmateriaal in de fabriek ook weer omgezet in energie voor het productieproces.

Een andere gedeelde focus is het verpakkingsontwerp. Door slim design worden producten lichter, geschikt voor hergebruik en voor recycling. En ook dat is pure winst uit het oogpunt van duurzaamheid.

Posted by / oktober 8, 2018